Bihälsa

Länsstyrelsen ansvarar för den regionala bitillsynen och Jordbruksverket leder nationellt bekämpningen av utpekade bisjukdomar men det är Du som biodlare som ansvarar för det praktiska arbetet med bihälsa och bekämpning av bisjukdomar i din biodling. Om du behöver stöd i arbetet kan du kontakta din bitillsynsman. I Österåker är för närvarande Sven-Göran Sjöström bitillsynsman.
Kontaktuppgifter till Bitillsynsmän hittar du hos Länsstyrelsen.

Vi tar bihälsa på allvar och uppmanar alla våra medlemmar att varroabehandla sina samhällen och vara uppmärksamma på sjukdomar och sjukdomstecken.

Varje år vid årsmötet delar föreningen ut gratis oxalsyra för att gemensamt vid lämplig tidpunkt i november-december när temperaturen är rätt, behandla samhällena med oxalsyra. Oxalsyratåget startar med behandling av föreningsbigårdens kupor. Då kan nybörjare komma och se, prova och lära sig för att sedan behandla sina egna samhällen. Om det skulle behövas kan man få ytterligare hjälp av någon erfaren biodlarkompis i föreningen.

Anteckningar från kursen friska bin i Norrtälje

Presentation från kursen friska bin i Norrtälje