Styrelsen

Styrelsen 2022

Ingegerd Metz (Ordförande)

Olle Hillgren (Kassör)

Lisa Dahlqvist (Ledamot)

Janne Olsson (Ledamot)

Hubertus Videgård (Ledamot)

Carina Stenberg (Suppleant)

Benny Bergström (Suppleant)

Sami Haidu (Suppleant)

Amanda Baxter (Suppleant)

 

Styrelsens sammansättning och ombudsansvar för föreningen 2021