Sjukdomar, parasiter och skadegörare i bisamhället.

Hej.
Ett förslag på en bok från Per-Ivar.