Bli medlem

Du blir medlem genom att registrera dig på SBR’s hemsida.
Som medlem får du del av SBR’s medlemsförmåner och möjligheter att träffa andra biodlare för erfarenhets- och kunskapsutbyte.
Ett medlemskap i en förening kan även innebära skyldigheter läs mer direkt på SBR’s medlemssida.

Medlemsavgiften för fullbetalande medlem är för 2022 570 kronor. Här hittar du mer information om medlemsavgifterna som Familj och Juniormedlem.

Sen kan det vara bra att veta vad som gäller i övrigt när det handlar om bin och dess tillsyn.
Här hittar vad som gäller från Jordbruksverket.

Att vi sedan ser till att hålla sjukdomar borta är en självklarhet för oss biodlare.
Att inte skaffa in bin eller utrustning från områden med amerikans yngelröta är en sak att hålla full koll på.
Här har du direktlänken till kartor på dess spridning.
Bekämpningen av varroan är en annan sak som ligger högt på varje biodlares dagordning.
Detta görs på olika sätt. Här nedan direktlänkar till Jordbruksverkets broschyrer.
Bekämpa varroa
Bekämpning av varroakvalster med spärrboxmetoden
Och sedan en länk till den som ligger på SBR’s hemsida under Medlemsservice/Nedladdningsbara trycksaker
Varroabekämpning med ekologiska metoder