Årsplan

Vi låter i normala fall Bi-året styra över de interna aktiviteterna i föreningen. Utöver det så är det ett antal externa aktiviteter som vi gärna är med och syns på.
T.ex Marknader vid Länsmansgården och Kanalens dag. Du hittar vår aktivitetsplan här.

Arbete fortgår med att lägga aktiviteter kring vår föreningsbigård.
Så fort det finns något att dela med oss av kommer även det att publiceras här.