Bitillsyn

Vem gör vad inom bitillsynen?
Länsstyrelsen ansvarar för den regionala bitillsynen. Det är den som bestämmer hur tillsynsdistrikten ska delas upp och utser bitillsynsmän.

Jordbruksverket leder nationellt bekämpningen av utpekade bisjukdomar, och följer hur sjukdomarna uppträder och sprider sig. De ansvarar för lagstiftningen och anvisningarna för bitillsynsmännens uppdrag.

Som biodlare står du för det praktiska arbetet med bekämpning av bisjukdomar i din biodling. Om du behöver stöd i arbetet kan du kontakta din bitillsynsman.
Kontaktuppgifter till Bitillsynmän hittar du hos länsstyrelsen på denna sida